DC2-30P IDE30 2.54MM

4.000₫

Còn hàng

DC2-30P IDE30 2.54MM đực, chân thẳng, kích thước giữa các chân 2.54MM