DC2-26P IDE26 2.54MM

3.200₫

Còn hàng

DC2-26P IDE26 2.54MM đực, chân thẳng, kích thước giữa các chân 2.54MM