DC2-10P IDE10 2.54MM RA

3.000₫

Còn hàng

DC2-10P IDE10 đực, chân cong, kích thước giữa các chân 2.54MM