DC2-10P IDE10 2.54MM

2.200₫

Còn hàng

DC2-10P IDE10 đực, chân thẳng, kích thước giữa các chân 2.54MM