CD74HC573

4.500₫

Còn hàng

Nguyên lý hoạt động 
- 74HC573 hoạt động khi các dữ liệu được đưa vào các chân input và chân LE được kéo lên cao thì ngõ ra output sẽ xuất dữ liệu tương ứng vào đầu vào, nếu có dữ liệu khác được đẩy vào mà chân LE không đưa lên cao thì dữ liệu đầu ra sẽ giữ nguyên giá trị cũ không thay đổi.
VD: Ta muốn hiển thị số 1 ra led 7 có mã hex là 0xF9, ta đưa dữ liệu vào các chân input của 74HC573 sau đó đưa chân LE lên mức cao ngõ ra output ngay sau đó sẽ có giá trị là 0xF9.
- Dựa vào chân LE phải được kéo lên mức cao nên chúng ta có thể sử dụng IC 74HC573 để quét nhiều led 7 thanh hoặc ma trận để tiết kiệm chân vi điều khiển hơn.

Sản phẩm liên quan

74HC74D

4.000₫

CD4052BE

9.000₫

SN74LVC4245APWR

12.000₫

W25Q128JVSSIQ

25.000₫

CD4075BE

6.000₫

CD4532BE

12.000₫

CD4028BE

3.000₫

CD4071BM

3.000₫

CD4013BM

2.000₫

CH340C

20.000₫

TXS0108EPWR

15.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

5.500₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

10.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

6.000₫

SN74LS164N

4.000₫

CD4050BM

4.000₫

74HC4050D

6.000₫

PN8024R

8.000₫

SN74LS74AN

7.000₫

CD4071BE

4.000₫

SN74LS92N

9.000₫

CD4093BE

7.000₫

CD4069UBM

4.000₫

HEF4011BT

3.500₫

CD4011BM

4.000₫

CD4069BE

2.500₫

CD4050BE

3.000₫

PT2262

5.000₫

SN74LS163N

10.000₫

SN74LS07N

8.000₫

CD4077BE

4.000₫

HT7550-1

1.500₫

SN74LS125N

9.000₫

CD4081BE

4.000₫