CD4051BE

3.500₫

Còn hàng

Thông số:

  • 1, Dải điện áp hoạt động: 5.0V ~15V
  • 2, Điện áp vào mức thấp: 1.5V (Vcc=5V), 3.0V (Vcc=10V)
  • 3, Điện áp vào mức cao: 3.5V (Vcc= 5V), 7V (Vcc=10V)
  • 4, Dải nhiệt độ: -55C ~ 125C
  • 5, Công suất ổn định: 50mW
  • 6, Dòng điện standby: 300uA
  • 7, Điện trở chân cao Ron: 550 Ohm
  • 8, Tần số cắt xung: Fplz: 10Mhz ~ 40MHz

Sản phẩm liên quan

74HC74D

4.000₫

CD4052BE

9.000₫

SN74LVC4245APWR

12.000₫

W25Q128JVSSIQ

25.000₫

CD4075BE

6.000₫

CD4532BE

12.000₫

CD4028BE

3.000₫

CD4071BM

3.000₫

CD4013BM

2.000₫

CH340C

20.000₫

TXS0108EPWR

15.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

5.500₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

10.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

6.000₫

SN74LS164N

4.000₫

CD4050BM

4.000₫

74HC4050D

6.000₫

PN8024R

8.000₫

SN74LS74AN

7.000₫

CD4071BE

4.000₫

SN74LS92N

9.000₫

CD4093BE

7.000₫

CD4069UBM

4.000₫

HEF4011BT

3.500₫

CD4011BM

4.000₫

CD4069BE

2.500₫

CD4050BE

3.000₫

PT2262

5.000₫

SN74LS163N

10.000₫

SN74LS07N

8.000₫

CD4077BE

4.000₫

HT7550-1

1.500₫

SN74LS125N

9.000₫

CD4081BE

4.000₫