Cảm biến

DS18B20

17.000₫
DS18B20
17.000₫

LM35DZ/NOPB

24.000₫
LM35DZ/NOPB
24.000₫
Quang trở 5MM GL5528
1.000₫
Quang trở 4MM MG45
1.000₫
Cảm biến dò line
13.000₫
Cảm biến phát hiện lửa
10.000₫
Module encoder motor
9.500₫
Cảm biến nhịp tim
78.000₫
Đầu lazer 5V 6MM
11.000₫
-50%

Module cảm ứng touch TTP223

Giá khuyến mại 4.000₫

Giá cũ: 8.000₫

Module cảm ứng touch TTP223

Giá cũ: 8.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

-16%

Cảm biến nhiệt DS18B20

Giá khuyến mại 27.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Cảm biến nhiệt DS18B20

Giá cũ: 32.000₫

Giá khuyến mại 27.000₫