Cảm biến

Cảm biến dò line TCRT5000
10.000₫
-20%

Cảm biến nhiệt độ đầu in 3D

Giá khuyến mại 12.000₫

Giá cũ: 15.000₫

Cảm biến nhiệt độ đầu in 3D

Giá cũ: 15.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Đĩa encoder

1.500₫
Đĩa encoder
1.500₫
-33%

Module cảm biến từ A3144 ( Module Cảm Biến Hall...

Giá khuyến mại 12.000₫

Giá cũ: 18.000₫

Module cảm biến từ A3144 ( Module Cảm Biến Hall A3144 )

Giá cũ: 18.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Cảm biến rung HDX-2
1.200₫
Led phát IR333C-A
1.000₫
Led thu PT334-6B
1.000₫

DS18B20

17.000₫
DS18B20
17.000₫

LM35DZ/NOPB

24.000₫
LM35DZ/NOPB
24.000₫
Quang trở 5MM GL5528
1.000₫
Quang trở 4MM MG45
1.000₫
Cảm biến dò line
13.000₫