Module công tắc thủy ngân KY-017

12.000₫

Còn hàng

Thông số kĩ thuật:

 • Arduino GND --> Pin - of module
 • Arduino 5+ --> Pin middel of module
 • Arduino 3 --> pin S of module
 • Chiều Dài Ống: 13MM
  - Đường Kính: 5MM
  - Điện Áp <=20V
  - Dòng 100mA
  - Độ làm việc 10°
  - Kiểu Chân 2.54MM

Example code

//KY017 Mercury open optical module
int Led = 13 ;// define LED Interface
int buttonpin = 3; // define the mercury tilt switch sensor interface
int val ;// define numeric variables val
void setup ()
{
 pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface
 pinMode (buttonpin, INPUT) ;// define the mercury tilt switch sensor output interface
}
void loop ()
{
 val = digitalRead (buttonpin) ;// read the values assigned to the digital interface 3 val
 if (val == HIGH) // When the mercury tilt switch sensor detects a signal, LED flashes
 {
  digitalWrite (Led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite (Led, LOW);
 }
}