Cảm biến

Cảm biến màu TCS3200D
170.000₫
Cảm biến áp lực FSR402
135.000₫
Cảm biến mưa kèm relay
60.000₫
Cảm biến loadcell 20kg
55.000₫
Cảm biến loadcell 10kg
48.000₫
Cảm biến loadcell 5kg
42.000₫
Cảm biến loadcell 1kg
40.000₫
-28%

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ SHT10

Giá khuyến mại 105.000₫

Giá cũ: 145.000₫

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ SHT10

Giá cũ: 145.000₫

Giá khuyến mại 105.000₫

Dây Đo Nhiệt Độ PT100
28.000₫
Cảm Biến Dòng ACS712 20A
45.000₫
Cảm Biến Dòng ACS712 5A
42.000₫