Cảm biến

Encoder module KY-040
20.000₫
-47%

Cảm biến vật cản hồng ngoại

Giá khuyến mại 8.000₫

Giá cũ: 15.000₫

Cảm biến vật cản hồng ngoại

Giá cũ: 15.000₫

Giá khuyến mại 8.000₫

Cảm biến độ ẩm đất
12.000₫
Cảm biến âm thanh KY-037
9.000₫
-34%

Cảm biến siêu âm HC-SR04

Giá khuyến mại 23.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Cảm biến siêu âm HC-SR04

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 23.000₫