74HC595N

2.000₫

Còn hàng

Công Dụng:

- Chuyển dữ liệu nối tiếp sang song song.

- Là ic ghi dịch.

- Mở rộng cổng IO.

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12198/ONSEMI/74HC595.html

Sản phẩm liên quan

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

3.000₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

6.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

4.000₫

SN74LS164N

4.000₫

CD4050BM

4.000₫

74HC4050D

6.000₫