74HC245N

8.000₫

Còn hàng

- Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15572/PHILIPS/74HC245.html

-  Điện áp hoạt động: <=7V

-  Công suất: 500mW ~ 700mW

-  Kiểu kết nối: Dip20

-  Chức năng từng chân:

Chân 1: DIR chân chọn hướng dữ liệu : nếu DIR=1 thì input A và output B và ngược lại với DIR=0.
Chân 2=>chân 9 : A0=>A7 data in/output phụ thuộc vào chân DIR.
Chân 10: GND.
Chân 11 =>18: B7=>B0 data in/output phụ thuộc vào chân DIR.
Chân 19 : OE chân cho phép tích cực ở mức 0 .nếu 0E=0 thì ic xuất dữ liệu ngược lại OE=1.
Chân 20: VCC.

-  Ứng dụng: Đệm dữ liệu 2 chiều , thường ứng dụng trong các mạch sử dụng led như quét led matrix , led 7 đoạn, hoặc đệm dữ liệu trên bus với các mạch sử dụng nhiều linh kiện mắc song song.

Sản phẩm liên quan

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

3.000₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

6.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

4.000₫

SN74LS164N

4.000₫

CD4050BM

4.000₫

74HC4050D

6.000₫