74HC245N

4.000₫

Còn hàng

- Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15572/PHILIPS/74HC245.html

-  Điện áp hoạt động: <=7V

-  Công suất: 500mW ~ 700mW

-  Kiểu kết nối: Dip20

-  Chức năng từng chân:

Chân 1: DIR chân chọn hướng dữ liệu : nếu DIR=1 thì input A và output B và ngược lại với DIR=0.
Chân 2=>chân 9 : A0=>A7 data in/output phụ thuộc vào chân DIR.
Chân 10: GND.
Chân 11 =>18: B7=>B0 data in/output phụ thuộc vào chân DIR.
Chân 19 : OE chân cho phép tích cực ở mức 0 .nếu 0E=0 thì ic xuất dữ liệu ngược lại OE=1.
Chân 20: VCC.

-  Ứng dụng: Đệm dữ liệu 2 chiều , thường ứng dụng trong các mạch sử dụng led như quét led matrix , led 7 đoạn, hoặc đệm dữ liệu trên bus với các mạch sử dụng nhiều linh kiện mắc song song.

Sản phẩm liên quan

SN74LV244APWR

6.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫

MCP41010-I/P

29.000₫

74HC4066D

4.000₫

SN74LS164N

4.000₫

CD4050BM

4.000₫

74HC4050D

6.000₫

PN8024R

8.000₫

SN74LS74AN

7.000₫

CD4071BE

4.000₫

SN74LS92N

9.000₫

CD4093BE

3.000₫

CD4069UBM

4.000₫

HEF4011BT

3.500₫

CD4011BM

4.000₫

CD4069BE

2.500₫

CD4050BE

3.000₫

PT2262

5.000₫

SN74LS163N

10.000₫

SN74LS07N

8.000₫

CD4077BE

4.000₫

HT7550-1

1.000₫

SN74LS125N

9.000₫

CD4081BE

4.000₫

W25Q16DVSIG

12.000₫

SN74LS245N

8.000₫

74LS30 DIP14

6.000₫

74LS377 DIP20

10.000₫

74LS05 DIP14

7.000₫

74LS06 DIP14

9.000₫

74LS273 DIP20

10.000₫

74LS148 DIP16

7.000₫

74LS25 DIP14

12.000₫

CP2102 QFN28

29.000₫

CH340

8.000₫

SN74LS86

7.000₫

SN74LS75N

9.000₫

CD4518BD

4.000₫

SN74LS42N

10.000₫

SN74LS190N

12.000₫

SN74LS151N

8.000₫

SN74LS194N

8.000₫

CD4511BE

2.500₫