74HC04N

3.000₫

Còn hàng

74HC04 DIP14

1: Tổng quan
 – Là IC số gồm 6 cổng NOT sử dụng để đảo mức tín hiệu logic
2: Đặc tính
a: Cấu tạo
 – Sơ đồ chân, chức năng các chân
    


   Chân 14: Nguồn cấp
   Chân 7  : Nối đất
   Chân 1, 3, 5, 9, 11, 13: các đầu vào
   Chân 2, 4, 6, 8, 10, 12: các đầu ra đảo
 – Kích thước chân: Đóng gói kiểu DIP14 

 


b: Đặc tính điện
 – Nguồn cấp  -0.5V -> 7V
 – Tốc độ lan truyền: 8ns

Sản phẩm liên quan

CD4532BE

12.000₫

CD4028BE

3.000₫

CD4071BM

3.000₫

CD4013BM

2.000₫

CH340C

20.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫

HEF40106BT

4.000₫

CD4017BM

4.000₫

CD4543BE

4.000₫

CD4066BE

4.500₫

CD4020BM

3.000₫

74HC595PW

5.500₫

SN74HC541N

8.000₫

SN74LS193N

7.000₫

SN74LV244APWR

10.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PT2264

5.000₫

CD4049BM

2.000₫

CD4001BM

2.000₫