Tụ điện 1NF 50V 1206 (gói 10 con)

7.000₫

Còn hàng

Tụ điện 1NF 50V 1206 (gói 10 con)