Tụ điện 10UF 50V 1206 (gói 10 con)

4.000₫

Còn hàng

Tụ điện 10UF 50V 1206 (gói 10 con)