Tụ điện 10PF 50V 1206 (gói 10 con)

5.000₫

Còn hàng

Tụ điện 10PF 50V 1206