Tụ điện 1NF 2000V 1206 (gói 10 con)

9.000₫

Còn hàng

Tụ điện 1NF 2000V 102K 2KV 1206 (gói 10 con)