Tụ điện 10NF 1000V 1206 (gói 10 con)

6.000₫

Còn hàng

Tụ điện 10NF 1000V 103K 1KV 1206 (gói 10 con)