Module wifi ESP8285

35.000₫

Còn hàng

Module wifi ESP8285 = ESP8266 + 1M Flash. Con chip này tích hợp một phiên bản nâng cao của bộ xử lý lõi 32-bit L106 Diamond Series của Tensilica trong một gói nhỏ hơn với SRAM trên chip.

Module thu phát wifi ESP8285 có đầy đủ và đầy đủ chức năng WiFi, mà có thể sử dụng độc lập hoặc như một module gắn trên máy chủ MCU, khi ESP8285 lưu trữ ứng dụng nó có thể được khởi chạy trực tiếp từ Flash bên ngoài. Ngoài ra, việc bộ đệm xây dựng trong tốc độ cao là lợi ích đối với các hiệu năng hệ thống. Đặc biệt, ESP8285 có thể được sử dụng như một WiFi thông qua truyền thông SPI/SDIO hoặc I2C/giao diện UART cho mọi thiết kế dựa trên vi điều khiển.