Diode chỉnh lưu FR307 3A 1000V

900₫

Còn hàng

 

Diode FR307 - 3A+ Thông số kỹ thuật:
Datasheet: >>FR307<< 

Sản phẩm liên quan

GBU808

4.000₫

1N4937

300₫

IN5819

300₫

SR360

1.500₫

IN5822

1.000₫

KBP206

2.000₫

KBP307

2.000₫

1N4148 DIP

150₫

10A10

2.000₫

6A10

1.800₫

1N5408

700₫

1N4001 DIP

200₫

1N4007 DIP

200₫