Cuộn cảm TC5026 47UH 6A

4.000₫

Còn hàng

TC5026B-470M 6A 47UH 13*5*0.7