Cuộn cảm TC5026 220UH 3A

4.000₫

Còn hàng

Cuộn cảm xuyến TC5026-221M 3A 220UH 13*5*0.5mm