Cuộn cảm TC5026 330UH 2A

4.000₫

Còn hàng

TC5026-331M 2A 330UH 13*5*0.5mm