Cuộn cảm TC5026 22UH 3.5A

4.000₫

Còn hàng

TC5026-220M 3.5A 22UH 13*5*0.6mm