Cuộn cảm TC5026 100UH 3A

4.000₫

Còn hàng

TC5026-101M 0.5 3A 100UH 13*5*0.5mm