Cầu Chì gốm 15A 5x20mm

900₫

Còn hàng

Cầu Chì gốm 15A 5x20mm 

kích thước:

 

5x20mm gốm ống cầu chì nhanh chóng hành động 250V 500mA 1a 1. 25a 1. 5a 2a 2. 5a 3a 3. 15a 3.5a 6.3A 7a 10a ce ul ROHS kls5-1039

 

 

5x20mm gốm ống cầu chì nhanh chóng hành động 250V 500mA 1a 1. 25a 1. 5a 2a 2. 5a 3a 3. 15a 3.5a 6.3A 7a 10a ce ul ROHS kls5-1039

các tính năng:

5x20mm gốm ống cầu chì nhanh chóng hành động 250V 500mA 1a 1. 25a 1. 5a 2a 2. 5a 3a 3. 15a 3.5a 6.3A 7a 10a ce ul ROHS kls5-1039

5x20mm gốm ống cầu chì nhanh chóng hành động 250V 500mA 1a 1. 25a 1. 5a 2a 2. 5a 3a 3. 15a 3.5a 6.3A 7a 10a ce ul ROHS kls5-1039

Sản phẩm liên quan