Cảm biến dò line

10.000₫

Còn hàng

Cảm biến dò đường/line 1 kênh dùng cho làm robot, nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi.