6A10

1.800₫

Còn hàng

 Tải về datasheet 6A10

     Thông số kỹ thuật:

            Model: plastic

            Điện áp giới hạn: 100V

            Dòng điện giới hạn: Imax= 6A

            Nhiệt độ hoạt động: -65oC ~ 150oC

Sản phẩm liên quan

GBU808

4.000₫

1N4937

300₫

IN5819

300₫

SR360

1.500₫

IN5822

1.000₫

KBP206

2.000₫

KBP307

2.000₫

1N4148 DIP

150₫

10A10

2.000₫

1N5408

700₫

1N4001 DIP

200₫

1N4007 DIP

200₫