1N5824 IN5824 SK54 SS54 SMC 5A 40V

1.800₫

Còn hàng

1N5824 SS54 SMC Diode dán 5A 40V Schottky Rectifier 6.8x5.9mm
Mã: 1N5824_SS54
Kiểu chân: dán SMC

Sản phẩm liên quan

GBU808

4.000₫

1N4937

300₫

IN5819

300₫

SR360

1.500₫

IN5822

1.000₫

KBP206

2.000₫

KBP307

2.000₫

1N4148 DIP

150₫

10A10

2.000₫

6A10

1.800₫

1N5408

700₫

1N4001 DIP

200₫

1N4007 DIP

200₫