Trở băng A09-472 4.7K 1/8W 5%

1.800₫

Còn hàng

Trở Băng A09-472 4.7K 1/8W 5%