Trở băng A09-102 1K 1/8W 5%

1.800₫

Còn hàng

Trở băng A09-102 1K 1/8W 5%