Trở băng A09-103 10K 1/8W 5%

1.800₫

Còn hàng

Trở Băng A09-103 10K 1/8W 5%