Trở băng A09-471 470R 1/8W 5%

1.800₫

Còn hàng

Trở Băng A09-471 470R 1/8W 5%