Module

-31%

Module 1 relay 5V

Giá khuyến mại 9.000₫

Giá cũ: 13.000₫

Module 1 relay 5V

Giá cũ: 13.000₫

Giá khuyến mại 9.000₫

Arduino ESP8266 Wifi Shield
125.000₫
-35%

Mạch nguồn giảm áp DC XL4015 5A

Giá khuyến mại 26.000₫

Giá cũ: 40.000₫

Mạch nguồn giảm áp DC XL4015 5A

Giá cũ: 40.000₫

Giá khuyến mại 26.000₫

-30%

Keyboard matrix phím 4x4

Giá khuyến mại 14.000₫

Giá cũ: 20.000₫

Keyboard matrix phím 4x4

Giá cũ: 20.000₫

Giá khuyến mại 14.000₫

Module encoder motor
9.500₫
16 LED WS2812 5050 RGB
52.000₫
Mạch nguồn giảm áp DC 12A
Hết hàng
Mạch nguồn giảm áp DC 12A
Hết hàng
-76%

Module MT8870 DTMF telephone

Giá khuyến mại 29.000₫

Giá cũ: 120.000₫

Module MT8870 DTMF telephone

Giá cũ: 120.000₫

Giá khuyến mại 29.000₫

-38%

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá cũ: 160.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

-35%

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá khuyến mại 40.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫