Module

Arduino Motor Shield L298
120.000₫
-28%

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ SHT10

Giá khuyến mại 105.000₫

Giá cũ: 145.000₫

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ SHT10

Giá cũ: 145.000₫

Giá khuyến mại 105.000₫

PCB SOP8 SSOP8 0.65/1.27mm
1.000₫
PCB SOP16 SSOP16 0.65/1.27mm
2.000₫
Module GSM GPRS SIM900A
295.000₫
Bộ thu phát rf 315MHZ
18.000₫

Module SIM900A

210.000₫
Module SIM900A
210.000₫
Dây Đo Nhiệt Độ PT100
28.000₫
Màn hình LCD Oled12864 1.3 inch
118.000₫

Joystick

9.000₫
Joystick
9.000₫