Module

Mạch khuếch đại âm thanh PAM8610 10W
Hết hàng
Mạch khuếch đại âm thanh PAM8610 10W
Hết hàng
Module 4 relay rắn SSR (24VDC)
Hết hàng
Module 4 relay rắn SSR (24VDC)
Hết hàng
125.000₫
Module 4 relay rắn SSR (12VDC)
Hết hàng
Module 4 relay rắn SSR (12VDC)
Hết hàng
120.000₫
Module 4 relay rắn SSR (5VDC)
125.000₫
Cảm biến áp lực FSR402
135.000₫
Arduino LilyPad atmega328p
52.000₫
Cảm biến mưa kèm relay
60.000₫