Module chuyển mức tín hiệu 4 kênh giao tiếp IIC UART SPI TTL

5.000₫

Còn hàng

Module chuyển mức tín hiệu 4 kênh giao tiếp IIC UART SPI TTL

GIỚI THIỆU

Mạch chuyển mức tín hiệu I2C giúp bạn dễn dàng kết nối thông qua mudule này. Các mạch giao tiếp I2C nhưng khác điện áp như (VD 5V/3.3V) có thể dễ dàng kết nối thông qua mudule này. Mạch có 2 con Fet BSS138 cùng với điện trở 10k Ohm kéo lên. Có thể hoạt động xuống tới mức 1.8V ở phía mức điện áp thấp, và chịu dòng áp nhất là 10V ở phía mức điện áp cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bên phía mức điện áp thấp BVCC nối vào chân nguồn của mạch 3V

o   BSCL nối vào chân SCL của mạch 3V

o   BSDA nối với chân SDA của mạch 3V

o   BGND nối với chân GND của mạch 3V

Bên phía mức điện áp cao AVCC nối vào chân nguồn của mạch 5V

o   ASCL nối vào chân SCL của mạch 5V

o   ASDA nối vào chân SDA của mạch 5V

o   AGND nối vào chân GND của mạch 5V

·Kích thước module: 0.63 in x 0.47 in x 0.16 in (1.6 cm x 1.2 cm x 0.4 cm)

 

Sản phẩm liên quan