MCU-2112 CP2112 module giao tiếp USB to SMBus + I2C

225.000₫

Còn hàng

Module giao tiếp USB to SMBus + I2C MCU-2112 CP2112 được sử dụng để giao tiếp truyền dữ liệu giữa máy tính sử dụng cổng USB và các phần cứng sử dụng các giao tiếp SMBus hoặc I2C.

Thông số kỹ thuật:

  • IC chính: CP2112
  • Điện áp sử dụng: 5VDC từ cổng USB
  • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3~5VDC
  • Chuyển giao tiếp từ USB <--> SMBus hoặc I2C

Datasheet và tài liệu tại CP2112.

Sản phẩm liên quan