Mạch Relay trễ IC555 5VDC

20.000₫

Còn hàng

Mạch Tạo Thời Gian Trễ Đóng Relay 5V được sử dụng IC NE555 với thời gian trễ mặc định từ 0 - 10s được điều chỉnh bằng chiết áp. Ngõ ra của mạch là 3 chân của relay: chân chung(COM), thường đóng(NC), thường mở(NO) có thể điều khiển được tối đa điện áp 250VAC.

Khi được cấp nguồn mạch sẽ đóng relay ngay lập tức, sau thời gian trễ cài đặt mạch sẽ ngắt relay và mạch chỉ hoạt động lại khi khởi động lại nguồn điện.

Thông số kỹ thuật Mạch Tạo Thời Gian Trễ Đóng Relay 5V: 

  • Điện áp hoạt động: 5VDC
  • Ngõ ra relay: NC, COM, NO
  • Công suất tải: tối đa 2000W
  • Điều chỉnh thời gian bằng chiếp áp: tối đa 10 giây
  • Để tăng thêm thời gian trễ có thể tăng giá trị tụ điện C hoặc giá trị biến trở
  • Kích thước: 68 x 21mm

Công thức tạo thời gian trễ: T = 1.1RC.

Ví dụ: Điện dung 100uF, điện trở 100K.  T = 1,1 * 100000 * 0.0001 = 11 giây

Nếu bạn cần tạo trễ ở một thời gian cố định, bạn có thể thay thế biến trở thành một điện trở.

Ví dụ: Bạn cần tạo thời gian trễ 30 giây sau khi cấp nguồn, với giá trị tụ điện có sẵn trên mạch là 100uF, từ công thức trên tính được giá trị điện trở R= 272.727,2727...ohm, mình sẽ chọn giá trị điện trở gần nhất với thông số tính được là 270K. Tháo biến trở trên mạch ra sau đó gắn điện trở 270K vào chân số 1 và chân số 2 của biến trở theo hướng từ ngõ vào sang ngõ ra.