Jack DC 5.5X2.1 male to female

5.000₫

Còn hàng

Jack DC DC5.5*2.1 từ đầu đực 5.5x2.1MM sang đầu cái 5.5x2.1MM.

 

 

Sản phẩm liên quan

Cổng PS2 6P

3.000₫

GX16-2 female

7.000₫

GX16-2 male

5.800₫

GX16-3 female

8.000₫

GX16-3 male

6.000₫

GX16-4 female

9.000₫

GX16-4 male

6.800₫

GX16-5 female

10.000₫

GX16-5 male

7.500₫

GX16-6 female

11.000₫