Jack DC 5.5X2.1 male to female

5.000₫

Còn hàng

Jack DC DC5.5*2.1 từ đầu đực 5.5x2.1MM sang đầu cái 5.5x2.1MM.