Tất cả sản phẩm

Pin sạc 9V 250mAh
95.000₫
Tụ hóa 470uf450v
35.000₫

TJA1050T

50.000₫
TJA1050T
50.000₫
SX1308 B628 SOT23-6 2A 25V
6.000₫

CH340C

16.000₫
CH340C
16.000₫

TXS0108EPWR

25.000₫
TXS0108EPWR
25.000₫
Cầu chì vuông 392 250V T5A
2.000₫
Cầu chì vuông 392 250V T4A
2.000₫
Cầu chì vuông 392 250V T2A
2.000₫
Cầu chì vuông 392 250V T1A
2.000₫
Mũi hàn MECHANIC 900M-T-FI
115.000₫
Mũi hàn MECHANIC 900M-T-FS
115.000₫
Tụ hóa 220uf63v
1.000₫
Tụ hóa 47uf63v
500₫