Tất cả sản phẩm

Tụ hóa 4700uf63v
18.000₫
Led 3MM 7 màu
900₫
Tụ hóa 3300uf63v
9.000₫
Tụ hóa 2200uf63v
4.500₫
Tụ hóa 1000uf63v
3.500₫
Điện trở Shunt 100A 75mV
75.000₫
Điện trở Shunt 50A 75mV
45.000₫
Buzzer 12V ra dây sẵn
6.000₫
Buzzer 3V ra dây sẵn
6.000₫
Buzzer 5V ra dây sẵn
6.000₫
Tụ hóa 680uF450V
37.000₫
Cảm biến áp lực RFP602
130.000₫
Điện trở Shunt 0.002R 2mR
5.000₫
Điện trở Shunt 0.001R 1mR
5.000₫
Điện trở Shunt 0.01R 10mR
4.000₫
Điện trở Shunt 0.005R 5mR
5.000₫
Điện trở R050 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R010 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R004 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R002 2512 2W 1%
1.500₫
Điện trở R001 2512 2W 1%
1.500₫
Cầu chì T2AL250V T2A 250V
2.500₫