Cảm biến độ ẩm HS1101

150.000₫

Còn hàng

Cảm biến độ ẩm HS1101 là linh kiện điện tử thuộc loại cảm biến độ ẩm, về cơ bản HS1101 là một tụ biến dung theo độ ẩm, giá trị của HS1101 thay đổi khi độ ẩm thay đổi.

-  Thông số kỹ thuật của HS1101:

+  Điện áp hoạt đông 5V-10V.

+  Khoảng đo độ ẩm 0-100%.

+  Sai số độ ẩm ±2%.

-  Kích thước của HS1101 (mm).

HS1101.PNG

Nguyên lý hoạt động

-  Cảm biến HS1101 là linh kiện điện tử thuộc loại cảm biến điện dung. Khi độ ẩm thay đổi điện dung của cảm biến thay đổi. Nguyên lý của mạch là tạo ra dao động và tần số thay đổi theo điện dung thay đổi của HS1101. Mạch sử dụng IC555 để tạo dao động .

-  Sơ đồ mạch:

HS1101_sodo.PNG

-  Giá trị điện dung thay đổi thì làm thay đổi tần số đầu ra của linh kiện điện tử IC555. Bài toán của chúng ta bây giờ chính là đo tần số của IC555 sau đó tham chiếu đến datasheet của linh kiện điện tử HS1101 để tìm ra độ ẩm hiện tại.

-  Ta có công thức tính tần số như sau:

F=1/( C@%RH * ( R4 + 2*R2 ) * ln2 )

+  Trong đó:

 1. -  F là tần số.
 2. -  C@%RH là điện dung theo độ ẩm.
 3. -  Ta có công thức liên hệ giữa độ ẩm và điện dung:
 4. => C(pf) = C@55% *( 1.25*10-7*RH3 – 1.36*10-5*RH2 + 2.19*10-3*RH + 9.0*10-1 )
  1. +  Trong đó:
   • -  C@55% ~ 180pF (datasheet).
   • -  C(pf) là điện dung đo được.
   • -  Từ hai công thức trên ta có mối liên hệ giữa độ ẩm và tần số.
Độ ẩm RH% Tần số (F)
1 7380
2 7363
3 7345
4 7328
5 7312
6 7295
7 7279
8 7263

 

 

+ Trong đó: lấy giá trị R2=576k, R4=49.9k.

F[101]={7410,7380,….6009} mảng này có 101 phần tử tương ứng với độ ẩm từ 0 – 100%.

 1. Như vậy khi ta đo được tần số F ta chọn F >= F và sát nhất với F.​

Sản phẩm liên quan