Trụ nhựa đực cái 50mm

1.800₫

Còn hàng

Trụ nhựa đực cái 50mm

Trụ nhựa đực cái giúp gắn kết các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau phù hợp với mục đích của Bạn.