Trụ nhựa cái cái 40mm

2.500₫

Hết hàng

Trụ nhựa cái cái giúp gắn kết các board mạch lại với nhau, với nhiều kích thước khác nhau phù hợp với mục đích của Bạn.