Quang trở 4MM MG45

Sensors

2.000₫

Còn hàng

Quang Trở ( cảm biến ánh sáng ):  Là điện trở có trị số càng giảm khi được chiếu sáng càng mạnh. Điện trở tối (khi không được chiếu sáng - ở trong bóng tối) thường trên 1M, trị số này giảm rất nhỏ có thể dưới 100 ôm khi được chiếu sáng mạnh

 

Sản phẩm liên quan