Module Boost DC-AC 12V-220V 150W

180.000₫

Còn hàng

 Mạch kích điện áp DC 12V lên điện áp AC 220V (mạch tăng áp)

Thông số sản phẩm:

- Điện áp vào: 12VDC

- Đầu ra:  AC  0-110V-172V-200V-220V

V0 - V2 = 110V

V0 - V3 = 175V

V0 - V4 = 200V

V0 - V5 = 220V

V5 - V4 = 20V

V5 - V3 = 45V

V5 - V2 = 110V

- Dòng không tải: 0.05A

- Tần số đầu ra: ~ 20KHz

- Dạng sóng đầu ra: Xung vuông.

- Chế độ bảo vệ: không