KF128-5P-5.08MM

4.000₫

Còn hàng

Kích thước giữa các chân 5.08MM

Sản phẩm liên quan

KF1000-4P

4.500₫

KF1000-3P

3.500₫

KF1000-2P

2.000₫

KF103-3P 5.0MM

2.000₫

KF103-2P 5.0MM

1.500₫