KF1000-2P

2.000₫

Còn hàng

KF1000 Screw Terminal Blok Connector,                                           
10mm pitch 300V 25A
package 2 pin

Sản phẩm liên quan

KF1000-4P

4.500₫

KF1000-3P

3.500₫

KF103-3P 5.0MM

2.000₫

KF103-2P 5.0MM

1.500₫

KF3.96-3P

2.000₫

KF3.96-2P

1.500₫

HB9500-8P

8.500₫

HB9500-7P

7.500₫

HB9500-6P

6.500₫

HB9500-5P

5.500₫

HB9500-4P

4.500₫

HB9500-3P

3.500₫

HB9500-2P

2.500₫

KF301-3P-5.0MM

1.200₫