Domino KF1000-3P

3.500₫

Còn hàng

KF1000 Screw Terminal Blok Connector,                                           
10mm pitch 300V 25A
package 3 pin

Sản phẩm liên quan