ESP8266 nodeMCU lua D1 mini DHT22 shield

85.000₫

Còn hàng

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini DHT22 Shield được sử dụng với các phiên bản D1 Mini hoặc D1 Mini Pro, có chức năng cảm biến độ ẩm và nhiệt độ qua cảm biến DHT22. Mạch thiết kế nhỏ gọn tiện lắp đặt nhiều kiểu chân khác nhau.

  • Điện áp sử dụng 5VDC
  • Chân kết nối D4
  • Kích thước: 34.2MM x  25.6MM

Sản phẩm liên quan